• Základové konštrukcie stavieb
  • Izolácia a odvodnenie stavieb
  • Strešné konštrukcie plochých striech
  • Rekonštrukcie ciest, železníc, mostov a tunelov
  • Stavby parkovísk, priemyselných a letiskových plôch
  • Zemné konštrukcie, hrádze, násypy, depónie a nádrže
  • V pozemnom staviteľstve a ich úlohou je separovať, stabilizovať, filtrovať,
  • spevňovať, chrániť a okrem iného aj tvoriť drenážnu vrstvu.

Sklotextília s výsteľkou ALF STV 73 / 100mm x 50bm

10,00 €Cena