• bezspojová hydroizolácia
 • jednozložkový ALF HB500 / LIQUID RUBBER KANADA / 
 • 100% priľňavosť, rozťažnosť až 1800%

 • dlhá životnosť (predpoklad až 35-40 rokov)
 • ľahká aplikácia (štetec, valček, nástrek)
 • možnosť opravy svojpomocne (zníženie nákladov)
 • jednoliaty kvalitný povrch bez problémových spojov
 • pri postupných opravách dôjde k dokonalému homogénnemu 
  spojeniu spojovaných častí vrstvy gumy
 • výrobok je odolný voči pôsobeniu UV žiarenia
 • je polopešia membrána, používa sa k utesňovaniu cementových plôch, krytín s azbestocementových dosiek ( eternit ), tehla z pálenej hliny, cementových tehál, betónových plochých striech, k opravám starých plášťov na báze bituménu ( ipa ), k pokrývaniu a utesneniu dilatačných škár, k vymaľovaniu a utesňovaniu cementových fasád, prefabrikovaných panelov, plechové a kovové povrchy, drevo, plast, oprava jazierok a bazénov, žľaby a iné podklady.
 • Dodržiavať technický list.

ALF HB500

45,00 €Cena
Farba: Čierna